Technische Commissie

"You miss 100% of the shots you don’t take."

Besturing, rollen en verantwoordelijkheden

De technische commissie is eindverantwoordelijk voor alle aspecten van de Rotterdam Squash Academy.
Dit komt tot uitdrukking in:
• Afspraken maken rondom de beschikbaarheid van benodigde trainingsfaciliteiten
• De financiële besturing (rondom deelnemers, trainers en sponsoren)
• Het selecteren en contracteren van de trainers (afgesproken diensten, termijnen, financiën, wettelijke vereisten)
• Het houden van 3-maandelijkse performance reviews met de trainers en toezien op de samenwerking van de trainers onderling
• Het verzorgen van 3-maandelijkse financiële voortgangsupdates
• Het selecteren van spelers die zich aanmelden voor de Academy

De trainers zijn verantwoordelijk voor de sportieve en mentale begeleiding van spelers. De inhoudelijke afspraken hierover worden van tevoren vastgelegd.
De deelnemers committeren zich aan de gemaakte afspraken met de trainer en de Academy.